koktokay

Compact China Information
張紀中版電視劇《西遊記》片頭曲 – 我的心啊,穿越繁华

歌词
我的心啊,一叶一花
了无挂碍,却又太牵挂
捻尽红尘,用爱照亮天下
我的心啊,穿越繁华
只为天边,那一抹彩霞
散去流沙,笑拈大千如花

1 thought on “張紀中版電視劇《西遊記》片頭曲 – 我的心啊,穿越繁华

Leave comment